PSA terugbetaling quasi afgeschaft

PSA terugbetaling quasi afgeschaft in België

Graag informeren wij u over een recente beslissing van de nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen.

Vanaf 1augustus 2012 wordt de PSA dosering in het kader van een klassieke individuele opsporing bij mannen ouder dan 50 jaar niet meer terugbetaald.

Bijgevolg wordt de PSA dosering nog terugbetaald bij 2 in plaats van 3 indicaties:

–                     opvolging van een therapie bij een gekende prostaatkanker ongeacht de leeftijd, maximum 2x/jaar (aanvraagcode 277 op het aanvraagformulier)

–                     opsporing bij mannen > 40 jaar met familiale antecedenten van prostaatkanker, gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 65 jaar, maximum 1x/jaar (aanvraagcode 281 op het aanvraagformulier)

President Obama laat PSA testen

Ministerie raadt PSA testen voor screening naar prostaatkanker nochtans af

 

president obama psa
president obama psa

Vandaag de dag worden er met de regelmaat van de klok berichten de wereld ingestuurd dat bepalen van PSA niet zinvol  is. PSA kan worden gebruikt om prostaatkanker op te sporen. Hiervoor wordt het dan ook sedert jaar en dag gebruikt. Er worden dan ook veel mannen behandeld voor prostaatkanker die hoegenaamd nergens last van hebben. Dit kost veel geld, geeft behoorlijke neveneffecten aan die mannen maar de onderliggende gedachte is dat je toch maar mooi van je prostaatkanker bent verlost.

Maar sommige wetenschappers hebben bekeken of dit welzinvol is. Nu blijkt dus dat door mannen te behandelen voor prostaatkanker waar ze geen last van hebben er bepaalde gevolgen zijn: het kost geld en sommige mannen ondervinden behoorlijke neveneffecten. En een groot deel van deze mannen sterven niet door prostaatkanker. En dus is het niet zinvol zo verder te gaan.

 Want als je nu helemaal niets zou doen en dus geen PSA bepaalt ter screening valt de ‘schade’ blijkbaar goed mee. Er zullen niet zo veel mannen sterven van prostaatkanker, de kostelijke behandelingen moeten niet meer betaald door de ziekteverzekering en al die bijwerkingen zijn ook niet aan de orde van de dag kortom PSA en prostaatkanker mogen de agenda. En je moet er helemaal niets voor doen. Je moet PSA gewoon niet meer bepalen dan hoef je zelfs niet eens de andere kant uit te kijken. En de maatschappij vaart er wel bij. Dus wie laat er nu nog PSA testen om te kijken of je beginnende prostaatkanker hebt? Dan moet je toch wel zeer slecht ingelicht zijn.

Dokters van Obama slecht ingelicht?

 Welnu: President Obama haaft blijkbaar zijn PSA laten bepalen. Zonder dat hij ergens last van heeft. Zijn ministerie heeft recent nog een mededeling gedaan dat het schadelijk is al getest van PSA zonder reden. Toch vreemd. Zou hij slecht ingelichte dokters hebben? Zouden die niets gehoord hebben van al die heisa over PSA?

 Of zou het kunnen dat er maar één President  Obama is en dat men dan toch maar even een uitzondering maakt voor een niet te vervangen persoon?

PSA enkel voor onvervangbare personen?

 In elk geval zal de maatschappij u dankbaar zijn als u zich niet zo onvervangbaar voelt en u uw PSA niet laat testen.  Niet alleen de instanties die de gezondheidszorgen financieren zullen u dankbaar zijn ook de pensioenfondsen zullen u dankbaar zijn. En misschien krijgt u nog een medaille voor moed en zelfopoffering er bovenop.

Blijkbaar zijn de patiëntengroeperingen toch niet zo tegen de PSA test.

Abiraterone

Abiraterone: wonderpil tegen prostaatkanker?

In Juli 2008 verscheen er verschillende artikels in de Vlaamse media over een wonderpil tegen prostaatkanker. Ze zou 100 procent succesvol zijn en bejubeld worden wereldwijd. Ze zou ongetwijfeld de standaardbehandeling worden voor prostaatkanker in quasi elk stadium???

Het lijkt wel alsof elke andere hedendaagse behandeling overbodig is. Bij ongeveer elke patiënt die een behandeling voor prostaatkanker onderging, ondergaat of nog moet ondergaan zal bij het lezen van dergelijk artikel een onbehaaglijk gevoel opkomen. Waarom krijg ik die wonderpil niet?

Welnu deze medicatie wordt heden ten dage klinisch getest in slechts enkele centra in London  de USA. De tests gebeuren bovendien enkel bij patiënten die niet meer reageren op hormonale behandeling en niet meer reageren op taxaan gebaseerde behandelingen. Met andere woorden aan patiënten die niet meer potentieel te genezen zijn met bvb een operatie of een bestraling, en we herhalen, die niet meer reageren op hormonale behandeling noch reageren op taxanen. Het zijn vrijwel altijd patiënten met uitzaaiingen.

Of deze medicatie een definitieve plaats krijgt in het spectrum van behandelingen en of deze medicatie ooit terugbetaald zal worden zal afhangen van de resultaten van deze studies met abiraterone die nog lopende zijn en veelbelovend zijn. Voorlopig is de beschrijving ‘wonderpil’ echter nog ‘voorbarig’. Uw uroloog of huisarts kan een patiënt met prostaatkanker als geen ander informeren over wat op welk moment de beste behandeling is.

Het voorstellen van een studiemedicijn als ‘wonderpil’ moet dan ook met een korreltje zout genomen worden.

aanvuling 1-8-2012: abiraterone is terugbetaald in België onder strikte voorwaarden.