Robot

robotchirurgie bij prostaatkanker ?

Er zijn verschillende urologen die trachten met laparoscopie (kijkoperatie) en/of toepassen van robotchirurgie de functionele en oncologische resultaten van de radicale prostatectomie te verbeteren.

een robot impressioneert

robot

Dr Rob

De vervelende ongewenste bijwerkingen van de radicale prostatectomie die de levenskwaliteit kunnen verminderen (incontinentie, impotentie) liggen aan de basis van deze evolutie. Men hoopt met nieuwe technieken deze nadelen te verminderen.
Vaak wordt er met veel tromgeroffel een verbetering aangekondigd zonder dat er een echt verschil wordt gemaakt. Het hangt er natuurlijk sterk van af wat als een verbetering beschouwd wordt.

Wat absoluut zeker is, is dat beschrijving van dergelijke nieuwe technieken, tijdens de consultatie, veel indruk maakt op de patiënt met prostaatkanker.
De media worden op de hoogte gebracht als dergelijk apparaat wordt aangeschaft in het lokale ziekenhuis. Iedereen moet het weten.
Het klinkt allemaal erg goed en de techniek komt bovendien ‘uit Amerika’. De toestellen ogen indrukwekkend en ze laten bovendien toe zich te onderscheiden van de urologen in het naburig ziekenhuis. De robot wordt gecommercialiseerd door het Amerikaanse bedrijf Intuitive Surgical.

maar werkt een robot beter?

Totnogtoe kan men echter met robotchirurgie geen absolute verbetering aantonen. Het initiële enthousiasme onder urologen is dan ook intussen flink bekoeld. In sommige ziekenhuizen weigeren de urologen dan ook over te stappen op robotchirurgie voor prostaatkanker omdat ze niet overtuigd zijn dat er betere resultaten mee te behalen zijn. In andere ziekenhuizen wordt omwille van de extreem hoge gebruikskosten het apparaat slecht occasioneel gebruikt bij operaties voor prostaatkanker. En in nog andere ziekenhuizen heeft men een robot staan om niet te moeten zeggen dat er geen is en werkt men er liever niet mee.
Sommige ziekenfondsen klagen ook de erg hoge onkosten aan die deze techniek met zich meebrengt voor de maatschappij.

In 2008 verscheen in Knack een kritisch artikel dat nogal wat deining veroorzaakte onder de chirurgen die robotchirurgie verkiezen. Op 29-3-14  verscheen er tevens een vernietigend artikel in Het Belang van Limburg waarin onder andere vragen gesteld worden over de gebrekkige steriliteit van de robot. Dit naar aanleiding van rechtspraak in Amerika

Wat er van denken als men geconfronteerd wordt met prostaatkanker?

Het voordeel van robotchirurgie is dat het operatieveld sterk vergroot wordt. (De chirurg kijkt op een schermpje, verwijderd van de patiënt en ziet goed wat hij doet). Zo zou men betere resultaten kunnen behalen. Echter tot nog toe is dit dus nog niet aangetoond in studies.
Een belangrijk nadeel is echter dat de chirurg niet voelt wat hij doet.
Ook het verwijderen van de lymfeklieren (poortwachtklieren) wordt vaak niet uitgevoerd wegens tijdsdruk bij robotchirurgie. Bij de open techniek worden de klieren wel weggenomen.

Belangrijk is te vragen aan uw uroloog welke techniek hij of zij verkiest om een radicale prostatectomie uit te voeren.

Vooralsnog maakt immers de aangewende operatieve techniek niet het verschil.

Mensen die erg bevreesd zijn voor de neveneffecten van de radicale prostatectomie bij prostaatkanker dienen zeker de alternatieven voor de radicale prostatectomie te overwegen: [intlink id=”134″ type=”page”]brachy[/intlink], [intlink id=”147″ type=”page”]externe radiotherapie[/intlink], [intlink id=”128″ type=”page”]afwachtende houding[/intlink], …

Er is een vereniging die de urologen groepeert die kijkoperaties en robotchirurgie verkiezen bij prostaatkanker. Zo wordt de robotchirurgie verfijnd en misschien zal ooit de open techniek verlaten worden. Vooralsnog is dit niet het geval en hoe langer hoe meer lijkt het erop dat deze dag niet voor morgen is. In sommige ziekenhuizen wordt de robot tegenwoordig zelfs niet meer vervangen en schakelt men terug over op de klassieke operatietechniek.