Brachytherapie

Brachytherapie: minimaal invasieve therapie voor prostaatkanker

Bij brachytherapie, kortweg brachy genoemd, worden kleine radioactieve bronnen (zaadjes genoemd) door holle naalden in de prostaat aangebracht. De plaats wordt bepaald met de echograaf. Het grote voordeel in vergelijking met externe radiotherapie is dat veel minder gezond weefsel wordt beschadigd.

brachy seed

bij brachytherapie worden kleine radio-actieve 'zaadjes' ingeplant

De zaadjes (zie figuur) bevatten laag radioactief Jodium ‘125’. Elke 60 dagen halveert de sterkte van de straling. Deze periode noemt men de halfwaardetijd. De zaadjes blijven gedurende de rest van het leven zitten in de prostaat. Na enkele periodes van 60 dagen is de straling erg laag. De straling reikt niet ver. Daarom moeten er verschillende bronnetjes geïmplanteerd worden. Het samengestelde effect van de straling zorgt ervoor dat de gehele prostaat bestraald wordt.

De belangrijkste factoren of iemand al dan niet met brachytherapie kan behandeld worden zijn:

  1. Gleasonscore: hoe lager hoe beter. De ideale patiënt heeft een score van 6 of lager. Bij 7 wordt het ook nog gedaan. Bij [intlink id=”117″ type=”page”]Gleasonscore[/intlink] 8 is brachy in België althans niet terugbetaald.
  2. De patiënt moet een goede krachtige urinestraal hebben. Dit wordt bepaald door de [intlink id=”51″ type=”page”]uroflowmetrie[/intlink]. De kracht wordt uitgedrukt in milliliter per seconde (ml/s). Om te vermijden dat er plasproblemen optreden na de implantatie is de flow best krachtiger dan 15 ml/s. Indien de flow tussen 10 en 15 ml/s is, gaat het ook nog net wel, maar waarschuwt de uroloog de patiënt voor mogelijk prostatisme (plasproblemen) na de implantatie.
  3. Samenhangend met de kracht van de straal wordt meestal ook de IPSS score bepaald. Boven 10 is eigenlijk niet ideaal. Onder 8 is er meestal geen plasprobleem achteraf.
  4. De grootte van de prostaat wordt uitgedrukt in gram of centiliter. De prostaat is liefst niet al te groot. Minder dan 40 gram is ideaal. Tussen 40 en 60 gram zijn er soms problemen om de naalden vlot te plaatsen. Boven 60 gram kan men eerst de prostaat trachten te verkleinen door medicatie die het testosteronegehalte beïnvloeden.
  5. Ook het [intlink id=”81″ type=”page”]PSA[/intlink]-gehalte is best zo laag mogelijk. Dit is echter zo voor elke behandeling van prostaatkanker. Boven 20 is brachytherapie niet erg zinvol.

Als u in aanmerking komt voor brachytherapie wordt u meestal opgenomen voor een korte opname in het ziekenhuis. Lees [intlink id=”136″ type=”page”]hoe brachy verloopt[/intlink].

In België is het bedrijf IBT-Bebig leverancier van zaadjes brachytherapie