Xofigo© of Radium 223 (Alpharadin©)

Een nieuw medicijn tegen  botmetastasen

In september 2011 wordt in de nationale en internationale media bericht over een nieuw medicijn dat zeer gericht inwerkt tegen prostaatkankercellen.  Radium 223 of Alpharadin ©

Radium 223

Radium is een atoom

De studie of trial  waarop deze berichten gebaseerd zijn is de ALSYMCA trial uitgevoerd door Dr. Parker, arts in het Royal Marsden Hospital in Sutton, Verenigd Koninkrijk.

De patiënten die het nieuwe medicijn kregen toegediend waren patiënten in de eindfase van uitgezaaide prostaatkanker. Dit wil meestal zeggen dat het PSA-gehalte verder omhoog gaat ondanks het krijgen van docetaxel. In deze studie, zoals dat gaat in zogenaamde dubbel-blinde onderzoeken, krijgt een deel wel het medicijn en het andere deel van de patiënten krijgt het niet: zij krijgen een placebo. Men vergelijkt dan de resultaten. In deze studie heeft men gezien dat de overleving van patiënten zonder Radium 14 maanden bleek te zijn ten opzichte van de patiënten die het niet kregen. Zij overleefden gemiddeld  11,1 maand na start van de studie. Omdat er dus  duidelijk verschil was, heeft men de studie stopgezet om aan alle deelnemers het medicijn te kunnen geven. Dit onderzoek is gesponsord door Bayer en door Algeta, farmaceutische bedrijven

Het werkt dus blijkbaar erg goed. De FDA (Food and Drugs Administration) probeert de goedkeuringsprocedure (voor terugbetaling) te versnellen.

Dit medicijn werkt zeer selectief op prostaatkankercellen en geeft erg weinig nevenverschijnselen. De toediening is ook erg makkelijk: een injectie in de huid: vijf minuutjes. Om de vier weken wordt Radium toegediend in deze trial en dit tot heden al zes maanden.

Radium 223 is radioactief maar stelt geen veiligheidsprobleem voor de omgeving: Dit isotoop straalt zogenaamde alfastralen uit: deze gaan niet ver en worden al afgeremd door een blad papier naar verluidt.

Dit medicijn geeft dus hoop aan de patiënten die quasi uitbehandeld zijn. Een verlenging van het leven met gemiddeld drie maanden kan bekomen worden

In sommige artikels lijkt het alsof Radium 223 elke prostaatkanker bij elke patiënt, ongeacht het stadium, doet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dit is dus niet het geval. Het gaat over een verlenging van drie maanden.

Als je wil weten waar dit medicijn verder bestudeerd wordt in studies kun je terecht op de website van de FDA