Zometa

Zometa wordt in de aders ingespoten. Het mag niet in een keer ingespoten worden. Dat is niet goed voor de nieren. Daarom wordt het over 15 of zelfs 30 minuten langs een infuus toegediend.

zometa

femur

Zometa is een bifosfonaat: een chemische substantie die met kalk reageert. Zo wordt de afbraak van bestaand bot tegengehouden.

De bijwerkingen van Zometa zijn eerder beperkt:

  • Moeheid kan optreden. Sommige patiënten ervaren een soort griep gedurende enkele dagen na de toediening.
  • Bloedarmoede kan ook optreden (anemie)
  • De nierfunctie kan verslechteren.

Daarom is het belangrijk de nieren te controleren voor een toediening van zometa. De dokter doet dit door het creatinine te controleren met een bloedonderzoek.

De mogelijke voordelen van Zometa

Als je uitzaaiingen in de botten hebt kan je pijn krijgen in de botten of een botbreuk oplopen. Gemiddeld duurt het ongeveer 320 dagen voor zo een probleem optreedt na diagnose. Als je zometa geeft, wordt deze ziektevrije periode verlengd tot 488 dagen.

Het duurt dus een stuk langer voor er problemen komen waarvoor bijvoorbeeld bestraling op de botten nodig is.

Een nadeel van zometa is dat je meestal moet worden opgenomen in het (dag)ziekenhuis omdat de toediening met een infuus moet gebeuren.

osteonecrose van de kaak

Een heel vervelende complicatie die je kan oplopen door zometa is afsterven van een deel van het bot van de kaak: “osteonecrosis of the jaw” of ONJ in medisch jargon. De kans op ONJ stijgt jammer genoeg hoe langer je zometa krijgt.

Het eerste jaar is de kans ongeveer 1 tot 2 %. Het tweede jaar 7% en na vier jaar zelfs 21%.

Je hebt veel meer kans op ONJ als je een minder goed gebit hebt. Je kan dan ook best bij de tandarts langsgaan als je zometa krijgt. Ook als je een behandeling moet ondergaan bij de tandarts tijdens behandeling met zometa altijd de tandarts inlichten.