Oorzaak

Plasproblemen kunnen zeer veel oorzaken hebben. Niet alleen goedaardige prostaatvergroting is een oorzaak. Vaak wordt echter verondersteld dat alleen goedaardige vergroting van de prostaat tot plasproblemen leidt. Een onjuiste diagnose kan soms vervelende gevolgen hebben.

Uitsluiten van een tumor in de urinewegen is erg belangrijk: Dit kan eenvoudig bij de huisarts door onderzoek van urine (sediment) en van bloed (PSA). De huisarts kan bij twijfel advies vragen aan een uroloog.

Goedaardige prostaatvergroting (benigne prostaathypertrofie = [intlink id=”18″ type=”page”]BPH[/intlink])
Onder andere gewijzigde hormonale bloedwaarden hebben een invloed op de grootte van de prostaat. De exacte oorsprong van de vergroting met de leeftijd van de prostaat is echter nog niet ontrafeld. In elk geval kan de kracht van de straal door de vergrote prostaat verminderen de typische symptomen geven.

Een vernauwing in de plasbuis (urethra-stenose, urethra-strictuur)
Hoewel een vernauwing in de plasbuis aangeboren kan zijn, is een stenose echter vaak verworven (sommige spreken dan van een strictuur). Het is soms slechts een vliesje dat over een kort stuk de diameter van de plasbuis vernauwt. Soms is de vernauwing echter verschillende centimeters lang en zijn er meerder vernauwingen in één plasbuis.

De behandeling kan eenvoudig zijn: open maken met een speciaal mesje of met een Holmiumlaser. Soms kan men ook een eenvoudige dilatatie verrichten. Jammer genoeg komt na behandeling, door littekenvorming, de vernauwing vaak terug. Dit kan na enkele weken zijn maar soms ook pas na jaren. In sommige gevallen is een reconstructieve ingreep (urethraplastie) een betere behandeling. Ze is echter niet eenvoudig, vergt een langere opname in het ziekenhuise. Enkel in geroutineerde handen heeft een dergelijke ingreep een hoge slaagkans.

Blaasatonie
Soms is er bij een verzwakte straal geen sprake van obstructie maar van een verslapte blaas. De blaas is een spier en deze kan tengevolge allerlei ziektes zijn kracht verliezen. Meestal is de oorzaak een veralgemeende neurologische ziekte (parkinson, vergevorderde diabetes, multiple sclerose). Ook op hoge leeftijd kan blaasatonie voorkomen zonder dat er een aanwijsbare oorzaak gevonden wordt. De behandeling is vaak intermittente sondage. Sedert kort zijn deze sondes hiervoor nodig terugbetaald door het ziekenfonds (in België).

Tumoren
Alvorens te besluiten tot een goedaardige oorzaak van plasproblemen moet eerst nagegaan worden of er geen kwaadaardige oorzaak is die de plasproblemen veroorzaakt. Als een tumor in een vroeg stadium wordt gevonden kan er vaak immers nog een genezende behandeling geboden worden. Soms wordt een prostaattumor gevonden, soms een blaastumor. Ook niet urologische tumoren kunnen plasproblemen veroorzaken: een darmtumor kan bijvoorbeeld doorgegroeid zijn tot in de blaas. Gelukkig komen dergelijke problemen niet vaak voor.

Andere Oorzaken
Bovenstaande lijst is geen complete lijst. Het zijn vaak voorkomende problemen. Het is echter aan een arts om een diagnose te stellen.