alfablokker

Alfablokkers zijn wellicht de meest gebruikte medicijnen voor prostaatproblemen.

Het is eigenlijk eerder bij toeval dat ontdekt werd dat je met medicijnen die eigenlijk bedoeld zijn voor hoge bloeddruk ook problemen aan de prostaat kan behandelen. Patiënten die medicijnen kregen voor hoge bloeddruk te behandelen gingen immers beter gaan plassen.

Er werden dan ook heel veel patiënten behandeld met deze medicijnen die eigenlijk geen problemen hadden met de bloeddruk. Veel van hen kregen ongewild een te lage bloeddruk. Van te lage bloeddruk kan je duizeligheid krijgen bij recht komen uit een zittende of liggende houding. Deze duizeligheid kan soms maar enkele seconden aanhouden en dan weer verdwijnen na het recht komen. Tijdens deze korte episode van duizeligheid kan je echter ten val komen. Dit fenomeen noemt men orthostatisme.
In het begin werd er vooral met het medicijn minipress gewerkt. Minipress wordt echter bijna niet meer gebruikt voor plasproblemen.

 terazosine

Lange tijd werd er zeer veel gewerkt met terazosine. Hiervan moest je vijf of zelfs 10 mg innemen om beter te gaan plassen. Als je echter vanaf de eerste dag 5 mg terazosine neemt heb je heel veel kans op orthostatisme. Daarom wordt bij het instellen van een behandeling met terazosine de dosis langzaam opgevoerd volgens een schema. De eerste drie dagen neem je een milligram per dag voor het slapengaan, daarna vijf à 10 dagen 2 mg. Daarna kan je tabletten van 5 mg beginnen te nemen. Dan nog moet je attent zijn voor de duizeligheid die kan optreden. De meeste mensen verdragen 10 mg niet en hebben bijna zeker duizeligheid maar sommige mensen zijn er toch mee gebaat zonder dat ze duizelig worden bij inname van 10 mg. In België is terazosine terugbetaald voor mensen die lijden aan hoge bloeddruk mits goedkeuring door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Indien je last hebt van hoge bloeddruk en van plasproblemen kan je in met inname van terazosine twee problemen oplossen en gezien terazosine terugbetaald is voor hoge bloeddruk is de behandeling van de prostaatproblemen goedkoop. Terazosine wordt dan ook nog steeds gebruikt voor patiënten met plasproblemen die lijden aan hoge bloeddruk.

 

Omdat nogal wat patiënten last hadden van orthostatisme is men blijven zoeken naar andere vormen van alfablokkers die minder invloed hadden op de bloeddruk.

 tamsulosine

tamsulosine is een alfa blokker die minder inwerkt op de bloeddruk. Bij tamsulosine is het dan ook niet nodig om de dosis langzaam op te voeren. Tamsulosine bestaat inmiddels ook al enkele jaren en omdat het al een zekere leeftijd geeft is het patent erop vervallen. Tamsulosine is niet terugbetaald in de Belgische ziekteverzekering maar is wel verkrijgbaar als generisch geneesmiddel op voorschrift en de prijs van de generische middelen is niet zo hoog. Jammer genoeg zijn er ook met tamsulosine patiënten die plots last krijgen van orthostatisme. Het zijn echter uitzonderingen. Omdat er zo weinig voor komt vergeet de arts soms deze bijwerking mee te delen. Sommige patiënten lezen de bijsluiter en erkennen deze bijwerking andere komen ten val en ontdekken zo deze bijwerking…

 silodosine

Silodosine is de laatste nieuwe alfablokker op de Belgische markt. Silodosine zou nog minder problemen veroorzaken met bloeddrukdaling in vergelijking met tamsulosine. Silodosine wordt verkocht en tabletten van 4 mg en tabletten van 8 mg. De tabletten van 4 mg zijn bedoeld voor mensen die nierproblemen hebben. In de praktijk blijkt dat ook met Silodosine patiënten duizeligheid kunnen krijgen bij inname. Daarom zijn er artsen die bij het opstarten van Silodosine ook werken met een gereduceerde dosis van 4 mg. Als er geen duizeligheid optreedt, kan dan overgeschakeld worden naar 8 mg.

 niet alleen duizeligheid! droge zaadlozing !

Bij het gebruik van alfablokkers moeten dan ook altijd attent zijn voor deze duizeligheid.

Een andere bijwerking van alfablokkers is een droge zaadlozing. Bij het orgasme kan de prostaat niet meer zo sterk samentrekken en is de ejaculatie minder krachtig. Niet elke patiënt heeft een droge zaadlozing bij inname van alfablokkers. Zeker als de patiënt niet op de hoogte is van deze bijwerking is het soms schrikken. Na stoppen van de alfablokker keert de zaadlozing weer terug.