Uitzaaiingen

uitzaaiingen en prostaatkanker

Op een bepaald ogenblik kunnen kwaadaardige cellen uit de prostaat zich verspreiden over het gehele lichaam: dit noemt men metastasering. In het begin zijn deze celgroepen erg klein en kan men ze niet altijd opsporen met scanners. Meestal wordt een CT-scan en/of een botscan uitgevoerd om te kijken of er uitzaaiingen zijn. Bij twijfel kan er een MRI-scan (ook wel NMR) gebeuren.

Als de prostaatkankercellen op scanners op te sporen zijn, is het meestal niet zinvol om alleen de prostaat te behandelen. De kwaadaardige cellen die in de botten of in de klieren groeien, groeien dan immers ongestoord verder.

bloedarmoede door uitzaaiingen van prostaatkanker

Het beenmerg maakt normale bloedcellen. De uitzaaiingen van prostaatkanker verdringen het normale beenmerg. Omdat het beenmerg plaats moet ruimen in het bot voor de prostaatkankercellen die daar overwoekeren krijg je bloedarmoede.

behandeling van uitzaaiingen door testosterone uit te schakelen

In het eerste stadium worden uitzaaiingen met androgeenblokkade behandeld. Met androgeenblokkade wil de uroloog de invloed van het mannelijk hormoon op de prostaat stopzetten. De prostaatkankercellen groeien immers onder invloed van testosteron. Door de productie van testosteron stopt de verdere groei van de tumor.

Er zijn drie veel gebruikte geneesmiddelen die de groei van prostaatkankercellen afremmen:

Androgeenblokkade werkt niet ‘voor altijd’

Het afremmend effect van androgeenblokkade op de prostaat gaat na verloop van tijd verloren.
Hoe sneller de kankercellen delen hoe minder gevoelig ze zijn voor deze behandeling. Bij traag groeiende tumoren, en dat zijn gelukkig de meeste, kan het afremmend effect echter jaren aanhouden. De snelheid van groei hangt vooral af van de [intlink id=”117″ type=”page”]Gleasonscore[/intlink].
Als de behandeling niet meer helpt zal het PSA-gehalte meestal stijgen en spreekt men van een [intlink id=”99″ type=”page”]hormoonongevoelige [/intlink]prostaattumor. Dan gaat men over naar chemotherapie.
Er zijn ook medicijnen die inwerken op het immuunsysteem. Na toediening van deze immunotherapie gaat het eigen afweersysteem de kwaadardige cellen te lijf.

De meest courante toediening van de LH-RHagonisten is via een maandelijks injectie. Er zijn ook preparaten die drie en zelfs zes maanden werken. Men noemt deze behandeling ook wel eens hormonentherapie.

Lees meer over [intlink id=”99″ type=”page”]prognose van hormoonongevoelige prostaatkanker met uitzaaiingen[/intlink].

Omdat bot waar een uitzaaiing in zit van prostaatkanker broos is, kan je sneller een breuk oplopen. Daarom zal de uroloog meestal een [intlink id=”3135″ type=”page”]preventieve behandeling[/intlink] voorschrijven.