Operatie

Operatie bij goedaardige vergroting van de prostaat

Als medicatie niet helpt bij LUTS (lower urinary tract symptoms) is een ingreep nodig om de problemen te verhelpen.

In België zijn er drie ingrepen terugbetaald door het ziekenfonds:

De keuze van de ingreep is grotendeels gebaseerd op basis van het volume (of het gewicht) van de prostaat. Boven de 60-70 gram (over deze grens bestaat enige discussie) verkiezen vele urologen de open partiële prostatectomie. Onder 60-70 gram verkiest de uroloog doorgaans de transurethrale prostaatoperatie (TURP) of een variant. De TURP wordt het frequentste uitgevoerd gezien bij de meeste mannen de prostaat, op moment van operatie, niet groter is dan zestig gram.

Elke ingreep kan problemen geven. Een bloeding, een infectie, soms zelfs levensbedreigende situaties. Men zoekt daarom nog steeds naar zogenaamde minder invasieve technieken. Jammer genoeg blijkt tot nog toe geen enkele techniek de resultaten van bovenvermelde klassiekers te overtreffen. Ze blijven dan ook vaak zonder terugbetaling. Vaak ‘verdwijnen’ deze technieken na verloop van tijd. De meeste hebben immers de urologen na verloop van tijd niet kunnen overtuigen gezien de resultaten niet beter waren. Een voorbeeld uit het verleden is de hyperthermie van de prostaat. Hyperthermie wordt in België praktisch nergens meer uitgevoerd

Recenter werd de ‘green light laser’ erg gepromoot. Maar omdat dit een erg dure techniek is met dure laservezels is het in België althans geen groot succes. Ook met de holmiumlaser kan een prostaat geopereerd maar ook hier weer het probleem: te dure techniek

De bipolaire TURP daarentegen is wel een succes. Bipolaire TURP laat toe een TURP uit te voeren bij patiënten die de bloedverdunner salicylzuur nemen( asaflow, cardio-aspirine, dispril). Bij bipolaire TURprostaat kan er met nog hogere stroomintensiteit geopereerd worden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de omliggende weefsels.