Uroflow

normale uroflow

bij een normale straal heeft de vorm van de uroflowmeting de vorm van een klokje

Met uroflow meet je de kracht van de urinestraal

Door in een trechter te plassen waarin een meettoestel ingebouwd is, kan men debieten meten. Debiet is passage van een hoeveelheid of een volume per tijdseenheid. In de urologie meet men het debiet van de urinestraal in milliliter per seconde.

slechte straal & laag debiet? de curve lijkt dan op een Alpenlandschap

De maximale flow noemt men de Q-max. Bij een gewone man is die 20-25 ml/s

bij prostatisme zakt de Qmax. Tussen 20 en 10 merkt men niet zo fel dat er een verminderd debiet is of heeft men er geen last van. Onder 5 ml/s is het duidelijk dat er een probleem is.
De uroflowmeter geeft een curve met een bepaald patroon.
Bij slechte mictie is de curve onderbroeken en doet de vorm denken aan een Alpenlandschap.
Bij een goede straal doet de vorm van de curve denken, als men een klepel eronder denkt, aan een klok.