Intermittente catheterisatie

In bepaalde gevallen waarbij de urineblaas niet op natuurlijke wijze volledig geledigd kan worden, wordt zelf-catheterisatie of zelfsondage voorgeschreven. Zelf met een sonde of catheter de blaas ledigen.

Intermittente sondage is in België een vrij nieuwe behandelingsmethode voor mensen die er niet in slagen om op een natuurlijke wijze geheel of gedeeltelijk uit te plassen.
De blaas zal dus op regelmatige tijdstippen door middel van een sonde moeten worden geledigd om het volledige urineresidu uit de blaas te verwijderen. Dit is nodig om de kans op blaasinfecties zo laag mogelijk te houden en om optreden van chronische nierinsufficiëntie tegen te gaan. De frequentie van sonderen varieert van 1 tot 4 maal per dag. De frequentie wordt door de uroloog bepaald in samenspraak met de patiënt of zijn begeleider.

Meestal, en dit is te verkiezen, is het de patiënt zelf die zich sondeert. We spreken dan van auto -of zelfsondage.
Het [intlink id=”439″ type=”page”]stap voor stap aanleren van deze techniek[/intlink] gebeurt in het ziekenhuis of in de thuissituatie begeleid door de huisarts en/of de thuisverpleegkundige.

De laatste jaren is het comfort van de patiënt sterk toegenomen door gebruik te maken van hydrofiele sondes. Door de gladde waterfilm rond de sonde ervaart de patiënt een minimale wrijving; niet alleen bij het inbrengen maar ook bij het uithalen van de sonde uit de plasbuis. Sinds juli 2007 worden 4 van dergelijke sondes per dag terugbetaald door het ziekenfonds.

De eerste keer dat een patiënt en/of zijn of haar familie uitgelegd wordt dat er kan gesondeerd worden is er vaak ongeloof. Zelf sonderen ! en dan nog zo vaak ! dat kan toch niet. Deze afschuw is goed te begrijpen. Het lijkt wel alsof men zelf doktertje moet gaan spelen en iets doen dat de taak lijkt van een arts of een verpleegkundige. Niet weinig mensen weigeren verontwaardigd deze techniek dan ook resoluut. Jammer, want eens de psychologische barriere doorbroken herwint men de vrijheid: niet meer moeten wachten op een thuisverpleegkundige. geen verblijfsonde meer, geen cystofix.