Zelfsondage

hoe verloopt dat?  Clean-Intermittent-Catheterisation (CIC)

Als een sonde wordt geplaatst, moet dit 100 % steriel verlopen. Er worden steriele sets gebruikt en met steriele handschoenen gewerkt. Maar als er gestart wordt met zelfsondage of zelfcatheterisatie als behandeling voor [intlink id=”46″ type=”page”]urineretentie [/intlink]is het ondoenbaar om 3, 4 tot 5 keer per dag volledig steriel te werken. Men heeft dan gekeken of door gewoon ‘proper’ of huishoudelijk schoon te werken het aantal blaasinfecties beperkt blijft. En ja hoor, cic blijkt bijna geen verschil te maken met perfect steriel sonderen.

CIC: wat betekent die afkorting?

 • clean: huishoudelijk schoon, dus niet perfect steriel.
 • intermittent: geen sonde die blijft zitten maar een sonde die intermittent, met interval, herplaatst wordt: 1 tot 5 keer per dag.
 • catheterisation: (engelstalige term) het plaatsen van een sonde wordt ook wel catheterisatie genoemd.

Hoe komt het dat er geen blaasinfectie optreedt bij CIC?

Dit komt omdat een bacterie die eventueel toch in de blaas terecht komt eerst moet vermenigvuldigen in de blaas om een ontsteking te veroorzaken. Dit neemt tijd in beslag. En nog voor de bacterie ettelijke nakomelingen heeft, worden ze al weer met de urine naar buiten geloodst (of geloosd) via de volgende sonde die geplaatst wordt enkele urern na aankomst van de eerste bacterie met de eerste sonde. Bij CIC wordt er immers onophoudelijk, dag in dag uit, gesondeerd. Zo kan een eventuele kolonie bacteriën nooit zo groot of talrijk worden dat je er een blaasinfectie van krijgt.  

Hoe jezelf sonderen bij CIC?

zelf sonderen bij de man

zelf sonderen bij de man

 1. Handen grondig wassen.
 2. Meest comfortabele houding aannemen

Voor vrouwen is dit meestal zittend op het toilet, de benen goed gespreid met eventueel een been hoger opgetrokken en gesteund.

Voor mannen is dit zittend op het toilet met de benen gespreid of staand naast het toilet.

 1. Openen van de verpakking en sonde klaarmaken voor gebruik.
 2. Weg vrijmaken voor de sonde.

Vrouwen spreiden de schaamlippen met wijs -en middenvinger

zelf catheteriseren bij de vrouw

zelf catheteriseren bij de vrouw

Mannen trekken de voorhuid naar achter tot achter de eikel.

 1. Sonde uit verpakking halen en rustig, doch vloeiend inbrengen. Pas stoppen als urine uit de sonde loopt.
 2. Sonde langzaam terugtrekken als alle urine verwijderd is.
 3. Sonde weggooien in vuilbak.
 4. Handen grondig wassen.