brachytherapie

Brachytherapie: verloop

Als blijkt dat de patiënt met prostaatkanker in aanmerking komt voor brachy wordt hij enkele dagen opgenomen. Het implanteren gebeurt onder algemene verdoving.
Vooraf wordt de dikke darm leeg gemaakt met een darmspoeling.

De implantatie (6) wordt uitgevoerd door de uroloog, de radiotherapeut en de stralingsfysicus. Met de echografiesonde (4) wordt de prostaat (2) in beeld gebracht. Aan de hand van deze beelden (5) wordt het volume van de prostaat bepaald. Er wordt een berekening gemaakt hoeveel en op welke wijze de zaadjes zullen ingebracht. Hiervoor gebruikt men een inplanteringsrooster waar men de naalden doorheen schuift onder echografische controle. Via deze holle naalden (1) worden de zaadjes in de prostaat aangebracht. De zaadjes zitten in korte strengen van 1 tot 6 zaadjes per naald. De naalden worden na het inbrengen van de zaadjes verwijderd. Enkel de zaadjes blijven achter in de prostaat. Nadat alle zaadjes (7) zijn ingebracht wordt de prostaat doorgelicht. Daarna wordt de patiënt wakker gemaakt. De zaadjes stralen door hun zogenaamd cumulatief effect (8) doorheen de hele prostaat en dus ook de prostaattumor.

In sommige omstandigheden kan de patiënt ook verdoofd worden met een ruggenprik.

brachy seed

bij brachytherapie worden kleine radio-actieve 'zaadjes' ingeplant

De dag na deze prostaatkankerbehandeling wordt de sonde verwijderd en kijkt men of de patiënt vlot kan plassen. Daarna gaat de patiënt naar huis. Er worden meestal nog antibiotica voorgeschreven naast medicatie om het plassen vlot te laten verlopen.

Meestal zijn er erg weinig [intlink id=”140″ type=”page”]bijwerkingen[/intlink] na brachy

Enkele opmerkingen ivm de [intlink id=”138″ type=”page”]straling[/intlink] en de omgeving