Een recente studie toont de resultaten die bekomen worden met injectie van 100 tot 300 eenheden botulinetoxine voor BPH

Als je ziet dat de plasparameters niet echt fors verbeteren en dat enkele van de patiënten een sepsis doormaken tengevolge een acute prostatitis is er toch nog wat werk aan de winkel alvorens botulinetoxine voor BPH op grote schaal in te voeren.

Ook het effect van deze toch dure behandeling is blijkbaar slechts tijdelijk. Er zou ook een belangrijk deel verbetering van de plasproblemen optreden door placebo-effect.

Toch maar eerst een tijdje medicatie nemen bij BPH. Als die niet meer werken best ‘echt’ opereren!