Dr. Robert C. Bailey uit Illinois heeft op het AIDS-congres in Mexico City in Augustus 2008 wetenschappelijke resultaten bekend gemaakt over het beschermend effect van een besnijdenis tegen SOA’s, HIV in bijzonder.

Het urologisch onderzoek heeft plaats gehad in Kenya waar besmetting met HIV een enorme bedreiging vormt voor de hele maatschappij.

Het gebruik van condoom is in Afrika in de strijd tegen besmetting met HIV verre van gemeengoed.

Besnijdenis wordt in Afrika dan ook aangeraden om te beschermen tegen AIDS. Een goed idee? Eigenlijk niet. De kans dat bij sexueel verkeer besmetting met HIV optreedt, verkleint weliswaar beduidend maar kan de vergelijking met het gebruik van een condoom absoluut niet doorstaan. De reden dat er enige bescherming optreedt na besnijdenis is gelegen in het feit dat de huid ter hoogte van de eikel verhardt en dat er minder snel kloofjes in kunnen optreden. Via deze kloofjes kan het virus binnendringen. Hoe minder kloofjes hoe minder kans op besmetting.

Gebruik van condoom blijft echter de hoeksteen van bescherming tegen besmetting met HIV. In afwachting dat het condoom in Afrika aanvaard wordt blijven de mannen in er hun heil zoeken in de besnijdenis.

lees meer over de voorhuid en over besnijdenissen.