PSA terugbetaling quasi afgeschaft in België

Graag informeren wij u over een recente beslissing van de nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen.

Vanaf 1augustus 2012 wordt de PSA dosering in het kader van een klassieke individuele opsporing bij mannen ouder dan 50 jaar niet meer terugbetaald.

Bijgevolg wordt de PSA dosering nog terugbetaald bij 2 in plaats van 3 indicaties:

–                     opvolging van een therapie bij een gekende prostaatkanker ongeacht de leeftijd, maximum 2x/jaar (aanvraagcode 277 op het aanvraagformulier)

–                     opsporing bij mannen > 40 jaar met familiale antecedenten van prostaatkanker, gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 65 jaar, maximum 1x/jaar (aanvraagcode 281 op het aanvraagformulier)